Resursa Obywatelska w Dąbrowie Górniczej

Jednokondygnacyjny budynek, w którym mieści się Resursa Obywatelska w Dąbrowie Górniczej zbudowany został w 1895 roku na terenie dawnego szybu wodnego kopalni Reden i szybko stał się głównym ośrodkiem życia kulturalnego w mieście. Zmieniono nawet nazwę ulicy, przy której stanął budynek, ze Św. Jana na Klubową (obecnie 3-go Maja).
Swoją siedzibą miały tutaj liczne stowarzyszenia, między innymi biuro Rady Zjazdu Przemysłowców Górniczych. W gmachu Resursy znajdowała się sala balowa ze sceną, na której grywał, założony przez Stanisława Kontkiewicza, teatr amatorski. Przede wszystkim jednak w sali balowej odbywały się koncerty i rauty.
W Resursie działało także Towarzystwo Muzyczne, prowadzące chór i orkiestrę. Tutaj także odbywało się wiele spotkań z artystami, między innymi Marią Konopnicką czy Elizą Orzeszkową.
Przez krótki czas w budynku przy ul. Klubowej mieściło się pierwsze w Dąbrowie Górniczej prywatne Gimnazjum Żeńskie (obecnie Gimnazjum nr 3 im. Emilii Zawidzkiej).
W czasie II wojny światowej, żołnierze niemieccy otynkowali, wyremontowali i przebudowali budynek Resursy i przemianowali go na Haus der Deutschen (Dom Niemiecki).
Po 1945 roku władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wykorzystały ten reprezentacyjny obiekt i umieściły w nim siedziby PRL-owskich organizacji i partii (Polskiej Partii Robotniczej, Związku Walki Młodych, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Naczelnej Organizacji Technicznej).

W ostatnich latach w gmachu Resursy Obywatelskiej (klubu kulturalno-towarzyskiego) znajdowały się siedziby wielu instytucji, głównie finansowych (oddział banku BPH) oraz pub Graffiti. W 2008 roku władze Dąbrowy Górniczej sprzedały budynek za 3,2 mln zł dąbrowskiej firmie, zajmującej się obrotem wierzytelnościami. Mieszkańcy miasta sprzeciwiali się temu przedsięwzięciu. Obawiali się, że nowy właściciel nie podtrzyma tradycji dąbrowskiej Resursy. Władze zapewniły jednak, że budynek pozostanie pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tak jak i inne zabytki Dąbrowy Górniczej. Nowy właściciel poinformował natomiast, że ma zamiar przeznaczyć gmach dawnej Resursy pod wynajem i, oprócz prac przystosowujących pomieszczenia do nowych celów, nie planuje większego remontu budynku.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz