Eko-lekcje z Bas Tajpanem

8 i 20 sierpnia dzieci i młodzież mogły poznawać walory ekologiczne terenów zielonych Dąbrowy Górniczej. Bas Tajpan wcielił się w rolę pedagoga. Idol młodzieży poprowadził terenowe lekcje przyrody dla podopiecznych Fundacji Godne Życie. Pionier polskiej sceny reggae rapu udowodnił, że muzyka nie jest jego jedyną pasją, którą chce dzielić się ze swoimi najmłodszymi fanami.

Fundacja Godne Życie zaprosiła dąbrowskiego muzyka do współpracy. Do tej pory odbyły się dwie wycieczki edukacyjne o tematyce ekologiczno-przyrodniczej z udziałem Bas Tajpana (Damian Krępa, Stowarzyszenie Od Frontu). Pierwsza z nich, odbyła się 8 sierpnia. Nietuzinkowy przewodnik poprowadził młodzież wzdłuż Doliny Białej Przemszy, od Okradzionowa, poprzez Sławków i Krzykawkę do Kuźniczki. 20 sierpnia podopieczni Fundacji poznawali walory przyrodnicze użytku ekologicznego „Pogoria II”.

Eko-lekcje na łonie natury kształtują umiejętność szczegółowej i systematycznej obserwacji, odkrywania powiązań w naturze, rozumienia zachodzących w niej zjawisk, kształtowania przyjaznych postaw wobec tego co je otacza. W edukacji ekologicznej młodych ludzi ważne jest to aby uważanym na ogół za nudne lekcjom przewodził ktoś, kto będzie potrafił zarazić młodzież swoją pasją. Taką osobą jest niewątpliwie idol grający ulubioną muzykę nastolatków, który będąc absolwentem studiów geograficznych, może podzielić się z nimi nie tylko swoją twórczością, ale i wiedzą.

Dodatkowym walorem jest fakt, że zajęcia te stały się wycieczkami przybierającymi postać wypraw badawczych. Zamiast wlec się ze znudzonymi minami od punktu do punktu, młodzież mogła aktywnie uczestniczyć poznawaniu terenów zielonych Dąbrowy Górniczej, szukając okazów rzadkich roślin, wypatrywać ptasich gniazd, dokonując próby palcowej gleby, badając właściwości fizyczne wody czy rozpoznając kierunki świata przy pomocy naturalnych wskaźników. Nadzwyczajną motywacją, okazała się możliwość otrzymania pochwały od kogoś, kto w ich oczach uchodzi za autorytet.

Na zakończenie wędrówek młodzież uczestniczyła w „Przystanku Wakacje” zorganizowanym przez PKZ w Dąbrowie Górniczej. Podopieczni Fundacji Godne Życie z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem wzięli udział w zajęciach. Z pewnością eko-lekcje z Bas Tajpanem, który podszedł do tematu z pełnym profesjonalizmem, pozostaną na długo w ich pamięci. W przyszłości planowane są kolejne eko-lekcje. Następna będzie przebiegać Doliną Białej Przemszy wzdłuż bagien Błędowskich.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz